hopsaDzieci mają naturalną potrzebę poruszania się w rytm muzyki, nietypowego przemieszczania się, testowania możliwości swojego ciała. Warto tę potrzebę rozwijać a wraz z nią wyobraźnię dziecka, koordynację ruchową, orientację w przestrzeni, wspomagając także jego ogólny rozwój. Podczas zajęć dzieci wraz z rodzicami wykorzystują swój twórczy potencjał w zabawach ruchowych inspirowanych analizą ruchu Rudolfa Labana, wzorcach rozwojowych wg metody Body Mind Centering oraz tańca kreatywnego.