TURLANKI dla dzieci w wieku 1,5 – 4 lata (wraz z rodzicami)

Zapraszamy na zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Są to ćwiczenia i zabawy ruchowe wywodzące się z naturalnych potrzeb dziecka zaspokajanych w kontakcie z dorosłym. W trakcie zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności społeczne, emocjonalne i poznawcze. Na zajęciach wykorzystane zostaną różne formy pracy m.in.: ćwiczenia indywidualne, w parach, w grupie, ćwiczenia z rekwizytami (kocyki, chusta animacyjna), wierszyki – masażyki, zabawy paluszkowe, relaks przy muzyce.

Dzięki zajęciom dziecko: buduje poczucie własnej siły i wiary we własne możliwości, rozwija sprawność ruchową, rozwija świadomość swojego ciała i orientacje przestrzenną, umacnia swoją więź z rodzicem.

Korzyści z zajęć dla rodzica: poznanie ciekawych pomysłów na zabawy do wykorzystania, na co dzień w domu, obserwowanie rozwoju swojego dziecka w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, bliższy kontakt z dzieckiem – budowanie relacji opartej na akceptacji i zaufaniu.

Na spotkania zapraszamy mamę albo tatę lub oboje rodziców wraz z dzieckiem. Proszę przyjść w luźnych ubraniach. Ćwiczymy bez butów.

Odbywają się w poniedziałki o godz. 17.00.

Zajęcia prowadzi Paulina Stankiewicz.

Zapraszamy!